Na področju oblikovanja spletnih strani, predvsem tam, kjer se grafični oblikovalci poglobljeno ukvarjajo z uporabniško izkušnjo (UX), uporaba psiholoških spoznanj ni nič novega. Pravzaprav je razumevanje interakcije človeka s spletno platformo osnova, iz katere oblikovalci izhajajo pri ustvarjanju spletne strani, katere cilj je običajno doseči nek poslovni cilj. Da bi spletna stran tak cilj dosegla (konvertirala, prodajala) pa mora biti uporabniku v prvi vrsti predvsem prijazna. Kako se obiskovalec počuti ob uporabi spletne strani, kako dobro jo razume in uporablja, je namreč eden izmed glavnih pogojev, da bo ob koncu svojega obiska izvedel dejanje, ki lastniku strani prinaša določeno vrednost (konverzijo).

Kaj je digitalna psihologija?

Digitalna psihologija kot veda, ki združuje spoznanja dveh različnih družbenih znanosti – psihologije in vedenjske ekonomije – svojo aplikativno vrednost prinaša tudi na ostala področja, kjer je razumevanje človeškega vedenja na spletu ter vplivanje nanj bistveno za doseganje poslovnih rezultatov. Govorim seveda o digitalnem marketingu.

Digitalni marketing postaja iz leta v leto bolj pomemben del marketinške strategije slehernega podjetja, saj se ljudje vedno več zadržujemo na različnih digitalnih platformah. Tako nas oglaševalci lahko dosegajo preko različnih kanalov, kot so spletne strani, iskalniki, družbena omrežja, e-mail … Toda doseči ljudi ni enako kot nanje vplivati. Potrebno jih je najprej razumeti in šele nato razmišljati o tem, kako njihovo vedenje ciljno spremeniti.

digitalna psihologijaDigitalna psihologija kot način razmišljanja

Digitalna psihologija sama po sebi ne predstavlja orodja, s katerim bi se lotili optimizacije marketinških aktivnosti na spletu. Je način razmišljanja, ki ga na strateškem nivoju lahko uporabimo prav na vseh kanalih.

Nekateri psihološki principi vplivanja so oglaševalcem sicer že dobro znani, kot npr. vzajemnost, konsistentnost, družbena potrditev, všečnost, avtoriteta, omejenost (več o njih si lahko preberete v knjigi Dr. Cialdinija: Vplivanje, Psihologija prepričevanja). A vendar je na spletu še vedno ogromno spletnih strani in njihovih oglaševalcev, ki ustvarjajo uporabniku neprijazne digitalne izkušnje, na koncu pa zato tudi plačajo drago ceno. Pa ne samo v smislu nepovrnjenih denarnih investicij. Zapravljajo tudi čas svojih spletnih obiskovalcev.

Uporabniku prijazen svetovni splet

Tisti, ki delajo na področju digitalnega marketinga, vedo, da se tehnologija venomer spreminja. Od iskalnih algoritmov do uporabniških vmesnikov različnih oglaševalskih orodij. Vseskozi prisotna mantra “ostani na tekočem in sledi trendom” diktira delo tovrstnih strokovnjakov. Toda nekatere stvari se ne spreminjajo. Zakonitosti človeške psihe ostajajo enake. In čeprav nam izjemna plastičnost možganov omogoča hitro prilagajanje, ne bi smeli računati na to, da se obiskovalec spletne strani prilagaja tehnologiji, temveč se mora tehnologija prilagoditi njemu. Kajti če se ne, bo spletni uporabnik zapustil stran in odšel med množico drugih poiskat takšno, ki ga bo znala razumeti in mu s tem olajšala pot do rešitve njegovega problema. Tistega problema, ki je pravzaprav razlog, da se je po pomoč obrnil na splet.

Zatorej ne pozabite: internet ni zgolj tehnologija, internet smo ljudje.

Comments are closed.